2010

316 tekstów – auto­rem jest 2010.

Jeżeli wy­daje Ci się, że naj­gor­szy dzień w Twoim życiu był wczo­raj - to pa­miętaj, że jest jeszcze dzisiaj. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2018, 21:39

Nie wstać. Nie żyć.
Ot ta­kie marzenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 grudnia 2018, 21:38

Strach przed podjęciem de­cyz­ji og­ra­nicza rozsądne myśle­nie.
Ale jak się nie bać, gdy na gar­dle masz nóż? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2018, 18:49

Cza­sem łat­wiej odejść... tak po pros­tu. Jak zwykły tchórz...
Myślę, że zos­ta­nie i zmie­rze­nie się z trud­nościami to jest praw­dzi­wa od­wa­ga.

Dla­tego zaw­sze tu będę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2018, 19:43

Nie da się przy­goto­wać na odejście ko­goś ko­go kochasz...
... a prze­cież prędzej czy później każdy odchodzi 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 sierpnia 2018, 21:15

Stek bzdur

Niepo­kojące myśli kołatają się w głowie,
czy ktoś o nich w końcu się dowie?
Ni­komu nie mogę po­wie­dzieć co czuje,
bo sa­ma te­go do końca nie ro­zumiem.

To tak jak wte­dy gdy przyszła depresja, [...] — czytaj całość

wiersz • 8 listopada 2017, 21:26

Zno­wu mi się śniło. Jak­by nig­dy roz­sta­nia nie było. Jak­by to wszys­tko się nie wy­darzyło.

Cze­kam z utęsknieniem przyjaciółko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 15:59

Chciałbym być sil­na, aby Ci pomóc. Ale nie jes­tem. I nie jes­tem w sta­nie znieść Two­jego mil­cze­nia a po­tem Two­jego us­pra­wied­li­wienia...

Więc od dzi­siaj radź so­bie sam, bo ja już chęci do po­mocy To­bie nie mam...

Z dedykacją 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 marca 2017, 00:17

Myślę, że Ci się uda, tyl­ko proszę uwierz w cu­da. Bo wiesz dzięki cze­mu jest to możli­we. Bo wiesz, że przed Tobą jeszcze życie szczęśliwe.

Z dedykacją... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 marca 2017, 11:35

Cze­kam na czas gdy zno­wu ra­zem usiądziemy przy ka­wie, roz­ma­wiając o tym co się wy­darzyło.

Udając, że nig­dy rozłąki nie było...

Tęsknię... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2017, 12:52

2010

Wciąż bardziej obcy - Lady Pank"Są dni, kiedy mówię: dość Żyję chyba sobie sam na złość Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię Tak naprawdę jednak nie ma mnie Wciąż jestem obcy Zupełnie obcy tu - niby wróg Wciąż jestem obcy Wciąż bardziej obcy wam I sobie sam (...)" Odtwórz Happysad - Zanim pójdę"Ref. Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty. Ani miłość kiedy jedno płacze a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie ani róże ani całusy małe, duże. Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze." Otwieram wino - Sidney Polak"Popatrz jak wszystko szybko się zmienia, coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno, to moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia, coś jest a później tego nie ma. To nie ściema, każda historia ma swój dylemat, ma swój początek i koniec jak poemat, nowy temat, kreci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie: zbieram w swej głowie jak w starej szafie."

Zeszyty
  • Cytaty... – ...mądrych ludzi

  • FRASZKI – Coś krótkiego lecz wy­mow­ne­go.

  • Myśli – Myśli ub­ra­ne w słowa, które war­to za­pamiętać.

  • Opowiadania – Opo­wiada­nia, ludzi którzy nap­rawdę mają TA­LENT.

  • Wiersze  – Te które po­ruszyły mo­je twar­de ser­ce.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

2010

Użytkownicy

Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 grudnia 2018, 13:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli wy­daje Ci się, [...]

6 grudnia 2018, 22:082010 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli wy­daje Ci się, [...]

6 grudnia 2018, 21:56oszi3 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli wy­daje Ci się, [...]

6 grudnia 2018, 21:392010 do­dał no­wy tek­st Jeżeli wy­daje Ci się, [...]

2 grudnia 2018, 00:24Naja sko­men­to­wał tek­st Nie wstać. Nie żyć. [...] 

1 grudnia 2018, 21:382010 do­dał no­wy tek­st Nie wstać. Nie żyć. [...] 

20 października 2018, 05:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]

22 września 2018, 09:502010 sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]

16 września 2018, 10:53Badylek sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]

13 września 2018, 18:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]