2010

311 tekstów – auto­rem jest 2010.

Stek bzdur

Niepo­kojące myśli kołatają się w głowie,
czy ktoś o nich w końcu się dowie?
Ni­komu nie mogę po­wie­dzieć co czuje,
bo sa­ma te­go do końca nie ro­zumiem.

To tak jak wte­dy gdy przyszła depresja, [...] — czytaj całość

wiersz • 8 listopada 2017, 21:26

Zno­wu mi się śniło. Jak­by nig­dy roz­sta­nia nie było. Jak­by to wszys­tko się nie wy­darzyło.

Cze­kam z utęsknieniem przyjaciółko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 15:59

Chciałbym być sil­na, aby Ci pomóc. Ale nie jes­tem. I nie jes­tem w sta­nie znieść Two­jego mil­cze­nia a po­tem Two­jego us­pra­wied­li­wienia...

Więc od dzi­siaj radź so­bie sam, bo ja już chęci do po­mocy To­bie nie mam...

Z dedykacją 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 marca 2017, 00:17

Myślę, że Ci się uda, tyl­ko proszę uwierz w cu­da. Bo wiesz dzięki cze­mu jest to możli­we. Bo wiesz, że przed Tobą jeszcze życie szczęśliwe.

Z dedykacją... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 marca 2017, 11:35

Cze­kam na czas gdy zno­wu ra­zem usiądziemy przy ka­wie, roz­ma­wiając o tym co się wy­darzyło.

Udając, że nig­dy rozłąki nie było...

Tęsknię... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2017, 12:52

Tęskno­ta - naj­gor­sza ka­ra dla człowieka.

A tyl­ko dla­tego, że kochamy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2017, 23:01

Jeszcze tyl­ko 27 dni i po­wiem jed­no z naj­ważniej­szych TAK w moim życiu!

Мій О. зі мною поруч вже на завжди... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 listopada 2016, 23:14

Nap­rawdę nie pot­rze­buje wiele. Tyl­ko Twoich sze­roko ot­wartych ra­mion, spo­koj­ne­go spoj­rze­nia i słów, że wszys­tko się ułoży.

Cóż... naj­wy­raźniej i to jest za dużo dla dzielącej nas od­ległości... żyję bez chwi­li wyt­chnienia i już bra­kuje mi sił... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2016, 21:14

Pos­ta­nowiłam: pod­da­je się, to już daw­no bez sensu.

A następne­go dnia wstaję i da­lej wal­czę... nieustannie...

Jak ja siebie za to nienawidzę! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2016, 23:20

Cza­sami sa­ma się dzi­wię, że jeszcze wstaję.

Każde­go dnia po­mimo prze­ciw­ności, gdy ser­ce już daw­no krzyczy: daj so­bie spokój, to bez sen­su.

"Ko­bieta często za­pomi­na ile jest warta" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2016, 17:58

2010

Wciąż bardziej obcy - Lady Pank"Są dni, kiedy mówię: dość Żyję chyba sobie sam na złość Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię Tak naprawdę jednak nie ma mnie Wciąż jestem obcy Zupełnie obcy tu - niby wróg Wciąż jestem obcy Wciąż bardziej obcy wam I sobie sam (...)" Odtwórz Happysad - Zanim pójdę"Ref. Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty. Ani miłość kiedy jedno płacze a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie ani róże ani całusy małe, duże. Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze." Otwieram wino - Sidney Polak"Popatrz jak wszystko szybko się zmienia, coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno, to moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia, coś jest a później tego nie ma. To nie ściema, każda historia ma swój dylemat, ma swój początek i koniec jak poemat, nowy temat, kreci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie: zbieram w swej głowie jak w starej szafie."

Zeszyty
  • Cytaty... – ...mądrych ludzi

  • FRASZKI – Coś krótkiego lecz wy­mow­ne­go.

  • Myśli – Myśli ub­ra­ne w słowa, które war­to za­pamiętać.

  • Opowiadania – Opo­wiada­nia, ludzi którzy nap­rawdę mają TA­LENT.

  • Wiersze  – Te które po­ruszyły mo­je twar­de ser­ce.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

2010

Użytkownicy

Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 sierpnia 2018, 07:402010 sko­men­to­wał tek­st Stek bzdur

9 sierpnia 2018, 05:00Badylek sko­men­to­wał tek­st Stek bzdur

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

8 listopada 2017, 21:262010 do­dał no­wy tek­st Stek bzdur

5 czerwca 2017, 22:552010 sko­men­to­wał tek­st Znowu mi się śniło. [...] 

5 czerwca 2017, 22:38dark smurf sko­men­to­wał tek­st Znowu mi się śniło. [...] 

5 czerwca 2017, 18:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Znowu mi się śniło. [...] 

20 listopada 2016, 11:06Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeszcze tyl­ko 27 dni [...]

19 listopada 2016, 23:59Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Jeszcze tyl­ko 27 dni [...]